Gimnazjum nr 15

ul.Karliczka 15
40-488 Katowice
tel. (032) 256 02 35

Po wojnie, aż do 1968 r., na terenie Giszowca znajdowała się tylko jedna placówka oświatowa – szkoła nr 54. Wraz z budową nowego Osiedla Stanisława Staszica i napływem ludności zaszła potrzeba wybudowania nowego budynku szkolnego. Fundatorem szkoły była załoga kopalni "Staszic", która od tamtej chwili aż do dnia dzisiejszego wspiera działalność placówki.

Uroczystość przekazania szkoły do użytku odbyła się 30 września 1968 roku. Podstawówka otrzymała imię Związku Walki Młodych oraz numer 52, który został przejęty po zlikwidowanej szkole podstawowej w pobliskich Szopienicach. Naukę w nowej szkole rozpoczęło wtedy 349 dzieci, które wcześniej uczęszczały do Szkoły Podstawowej nr 54. Pierwszym dyrektorem została Leokadia Milejska, natomiast grono pedagogiczne liczyło na samym początku zaledwie 15 osób.

Po roku 1989, wraz z upadkiem komunizmu, podjęto decyzję o pozbyciu się dotychczasowego patrona szkoły, za bardzo kojarzącego się z poprzednim systemem. W 2005 r. pojawił się nawet pomysł nadania szkole imienia giszowieckiego malarza Ewalda Gawlika, jednak w dalszym ciągu ostatecznej decyzji nie podjęto i szkoła w nazwie ma tylko numer.

Po reformie oświaty władze Katowic postanowiły w budynku dotychczas zajmowanym wyłącznie przez SP 52 utworzyć gimnazjum nr 15. Obie placówki utworzyły Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16, jednocześnie nie rozpoczynano od roku szkolnego 1999/2000 naboru do podstawówki, co oznaczało, że ostatni absolwenci SP 52 opuścili jej mury w czerwcu 2004 roku. Tym samym funkcjonująca od 1968 roku Szkoła Podstawowa przeszła do historii.

Szkoła może się pochwalić wysokimi wynikami uzyskiwanymi na egzaminie gimnazjalnym, które co roku znacznie przewyższają średnią krajową.

Od 2005 roku dyrektorką szkoły jest mgr Urszula Machowska, a wicedyrektor – mgr Mirosława Wnękowicz.


Dyrektorzy szkoły:
  1. Leokadia Milejska 1968-1970
  2. Helena Otawa 1970-1977
  3. Jadwiga Narloch 1977-1979
  4. Adam Olchawa 1979-1981
  5. Marian Zemełka 1981-2005
  6. Urszula Machowska – od 2005

Zapraszamy do odwiedzenia strony gimnazjum:
https://www.gimn15katowice.scholaris.pl/

Gimnazjum nr 15