Dawny budynek gospody

Obecnie filia nr 2 Miejskiego Domu Kultury „Szopienice-Giszowiec” oraz restauracja Dworek pod Lipami

Pokaż na mapie
pl. pod Lipami 1
40-477, Katowice-Giszowiec

„Gospoda stała się najokazalszą budowlą nowej osady. Na budowę gospody oraz przyległej do niej sali, na ich wystrój i wyposażenie przeznaczyli inwestorzy znaczne środki, aby stworzyć mieszkańcom osiedla, dla których ten obiekt przede wszystkim wzniesiono, przyjemne miejsce wypoczynku i godne pomieszczenie do urządzania zabaw i różnych uroczystości” – tak wspomina Karczmę Śląską prof. Reuffurth w swojej książce wydanej na początku wieku. Ten największy w kolonii budynek, położony wewnątrz parku był, i nadal jest, wizytówką Giszowca, a zarazem kulturalnym centrum osiedla.

Architekci gospody, Emil i Georg Zillmann, zadbali o jej efektowny wystrój. Uwagę zwrócono zwłaszcza na oświetlenie sali. Zainstalowano w niej dwanaście dwuramiennych lamp ściennych, ozdobionych wykonanymi z brązu tarczami z emblematami górniczymi. „Dekoracja wnętrza sceny w połączeniu z pozostałym wyposażeniem – dębową posadzką klepkową i kolorową ornamentacją ścian – pozwoliła spółce stworzyć przybytek wywołujący uczucie odświętności wśród ogółu mieszkańców” – pisze prof. Reuffurth.

Rok 1910
Rok 1910
Górnicy wracający „po szychcie” mieli do dyspozycji kawiarnię w ogrodzie i dwie sale klubowe. W budynku znajdowały się również pokoje dla gości oraz duża sala teatralna. Inne pomieszczenia tj. stajnie dla koni, chlewy, szopa na wozy itd. znajdowały się w osobnym budynku (obecnie „Izba Śląska”).

Scenę wykorzystywano do obchodów świąt narodowych, uroczystych akademii, odbywały się na niej koncerty, występowały teatry. Kilkakrotnie swój repertuar prezentował tutaj zespół Oberschlesische Volkstheater (Górnośląski Teatr Ludowy).

W 1949 roku utworzono Dom Kultury KWK „Wieczorek”. W budynku znajdowało się kino Muza z 363 miejscami na widowni, restauracja oraz mieszkania. W 1988 przeprowadzono gruntowny remont, a w miejscu dawnego szynku zaczęła swoją działalność „Karczma Śląska”.

Wnętrze gospody na początku wieku
Wnętrze gospody na początku wieku

Po zlikwidowaniu Domu Kultury, gospoda przez wiele lat stała pusta i popadała w ruinę. W latach 90. utworzono tutaj dyskotekę „Delta”, jednak to nie wpłynęło pozytywnie na stan budynku. Po przejęciu obiektu przez Urząd Miasta, budynek przeszedł generalny remont. Pracę pochłonęły prawie 8 mln złotych. Miasto stało się także właścicielem położonej nieopodal Gawlikówki. 7 stycznia 2006 roku nastąpiło uroczyste otwarcie filii nr 2 MDK Szopienice-Giszowiec. Gośćmi byli m.in. Prezydent Katowic Piotr Uszok, Przewodniczący Rady Miasta Jerzy Forajter oraz proboszcz parafii pw. św. Barbary ks. Izydor Harazin.

W zmodernizowanym obiekcie znajduje się kilkanaście pomieszczeń, w tym reprezentacyjna sala koncertowa, balowa, konferencyjna, komputerowa. Działa tu również wiele kółek zainteresowań. W budynku znajduje się także restauracja „Dworek pod Lipami”.

Na naszej stronie można zobaczyć fotoreportaż z otwarcia Miejskiego Domu Kultury.Schematyczny rysunek gospody z książki prof. Reuffurtha
Schematyczny rysunek gospody z książki prof. Reuffurtha