Dr Maria Trzcińska-Fajfrowska

Dr Maria Trzcińska-Fajfrowska
źródło: orka.sejm.gov.pl

Maria Trzcińska-Fajfrowska (1937-1994) – polityk, lekarz, poseł na sejm II kadencji. W 1962 r. ukończyła studia na Śląskiej Akademii Medycznej, po których pracowała jako lekarz specjalista chorób dzieci w giszowieckiej przychodni.

W 1993 roku otrzymała mandat poselski, wygrywając wybory z ramienia Unii Demokratycznej. Pracowała w Komisjach Zdrowia i Polityki Społecznej, a także w wielu podkomisjach. Z jej inicjatywy powstał pierwszy w Polsce Dzienny Dom Opieki dla Dzieci Specjalnej Troski (OREW), który obecnie znajduje się przy ul. Gościnnej.

Niestety, nie dokończyła swojej kadencji. Rok po wyborach, 7 października 1994 r. zginęła wraz z trojgiem innych posłów w wypadku samochodowym na „Zakopiance” we wsi Krzeczów koło Rabki. Oprócz niej, byli to członkowie Komisji Polityki Społecznej: Halina Licnerska, Wanda Sokołowska i Marian Korczak, a także pracownik Kancelarii Sejmu Andrzej Włodakow. Posłowie jechali, by wizytować ośrodki rehabilitacyjne dla dzieci z porażeniem mózgowym. Trzcińska-Fajfrowska była inicjatorką tego wyjazdu. Corocznie w rocznicę tragicznej śmierci posłów pod postawionym w Krzeczowie obeliskiem składane są kwiaty i zapalane są znicze.

Dla upamiętnienia tragicznie zmarłych, pani poseł Zofia Krasicka-Domka w 10 rocznicę śmierci powiedziała: „To że pamiętamy o nich nadal mimo upływu lat, wynika bez wątpienia z faktu, że byli to ludzie, którzy z oddaniem i zaangażowaniem wypełniali swoje poselskie obowiązki, byli pełni społecznikowskiej pasji, otwarci na innych.”

Za wyjątkowe zasługi w działalności publicznej prezydent Aleksander Kwaśniewski nadał pośmiertnie 20 lutego 1996 r. krzyż oficerski Orderu Odrodzenia Polski.