Izba Śląska

Izba Śląska, zwana także „Gawlikówką”, znajduje się na terenie parku, tuż za Karczmą Śląską. Obiekt ten składa się z dwóch budynków połączonych niegdyś wozownią, obecnie – galerią obrazów Ewalda Gawlika.

W budynku znajdowały się pomieszczenia gospodarcze oraz stajnia. Do pomieszczeń gospodarczych można zaliczyć: pralnię z maglem, działającą na potrzeby gospody, a także chlewy dla świń, kurniki, pomieszczenia na paszę. Według projektów, stajnia mogła pomieścić dziewięć koni. W budynku znajdowały się także pomieszczenia dla woźniców.

W listopadzie 1986 roku KWK Staszic udostępniła budynek emerytowanym górnikom, którzy wyremontowali go, przeznaczając na spotkania Klubu Seniora. Jeden z pokoi na poddaszu przekazano Ewaldowi Gawlikowi, który utworzył tam swoją pracownię. Zainspirowani twórczością malarza górnicy starali się nadać wnętrzom budynku charakter tradycyjnej izby śląskiej, wypełniając je zabytkowymi meblami i przedmiotami codziennego użytku. Gawlik pozostawił tutaj wiele swoich dzieł.

Izba Śląska
Salka konferencyjna
Tymczasem we wschodniej części obiektu utworzono punkt ksero i posterunek policji, które działały przez kilka lat.

Wkrótce Izbę Śląską, wraz z Karczmą Śląską przejęło miasto, przeprowadzając remont za ok. 1 mln złotych. Utworzono tutaj filię Miejskiego Domu Kultury, przejmując wiele dzieł malarza i eksponatów.