Fryderyk Bernhardi

W 1873 roku dyrektorem generalnym firmy Georg von Giesche's Erben zostaje Friedrich Bernhardi, który przyczyni się do powstania koncernu z prawdziwego zdarzenia i będzie kierował jego pracami aż do 1904 roku. Swoją działalność Bernhardi rozpoczął od skupowania udziałów od osób nie będących potomkami Gieschego, aby uczynić firmę na powrót przedsięwzięciem rodzinnym. Następnie wykupił tereny, na których prowadzono eksploatację złóż, co było rozwiązaniem znacznie ekonomiczniejszym niż płacenie za ich dzierżawę. W niezbyt długim czasie nowemu dyrektorowi udało się uporządkować sytuację firmy i doprowadzić do wypracowania dużych zysków. Część z nich przeznaczono na zakup nowych kopalń oraz na stworzenie rezerwy kapitałowej, niezbędnej do funkcjonowania firmy z prawdziwego zdarzenia.

Friedrich Bernhardi

Bernhardi stworzył na Śląsku pierwszy koncern, który rozwijał się nie tylko bardzo dynamicznie, przynosił ogromne dochody, a jednocześnie był w stanie gromadzić wielkie rezerwy kapitałowe. Prawdopodobnie tak dużych rezerw nie posiadał żaden inny koncern europejski. W 1873 roku rezerwa ta wynosiła 6 milionów talarów, co było na tamte czasy kwotą ogromną. Zaczęto kupować i sprzedawać fabryki, kopalnie i huty w takich ilościach i w takim tempie, w jakim zwykli ludzie w ówczesnych czasach nawet nie kupowali mebli.

Fragment artykułu Andrzeja Tuziaka, Trybuna Śląska, 6.4.2001 r.


Generalni Dyrektorzy Koncernu po Bernhardim:
Od 1904 do 1913 roku – twórca Giszowca Anthon Uthemann
od 1913 do 1926 roku – Carl Besser
od 1926 do 1943 roku – Dr Eduard Schulte (współpracował z wywiadem amerykańskim)
od 1943 do końca drugiej wojny Dr Lothar Siemion (do 1954 roku w Hamburgu).