Projekty architektoniczne

(36)

Giszowiec,
Dom robotniczy dla dwóch rodzin
Giszowiec,
Domy robotnicze dla dwóch rodzin
Giszowiec,
Domy robotnicze dla dwóch rodzin
Giszowiec,
Domy robotnicze dla dwóch rodzin
Giszowiec,
Dom robotniczy dla dwóch rodzin
Giszowiec,
Dom robotniczy dla dwóch rodzin
Giszowiec,
Domy robotnicze dla dwóch rodzin
Giszowiec,
Dom robotniczy dla dwóch rodzin
Giszowiec,
Dom robotniczy dla dwóch rodzin
Giszowiec,
Dom robotniczy dla dwóch rodzin
Giszowiec,
Dom robotniczy dla czterech rodzin
Giszowiec,
Dom robotniczy dla czterech rodzin
Giszowiec,
Więzienie i remiza strażacka | Dom robotniczy dla dwóch rodzin
Giszowiec,
Dom robotniczy dla dwóch rodzin
Giszowiec,
Dom robotniczy dla dwóch rodzin
Giszowiec,
Pralnia i łaźnia
Giszowiec,
Domy noclegowe
Giszowiec,
Kantyna
Giszowiec,
Dom urzędniczy
Giszowiec,
Dom urzędniczy
Giszowiec,
Dom urzędniczy
Giszowiec,
Dom urzędniczy
Giszowiec,
Domy nauczycielskie – pojedynczy i podwójny
Giszowiec,
Dom nadsztygara
Giszowiec,
Dom lekarza
Giszowiec,
Nadleśnictwo
Giszowiec,
Nadleśnictwo
Giszowiec,
Domy towarowe
Giszowiec,
Fabryka lodu
Giszowiec,
Gospoda
Giszowiec,
Gospoda
Giszowiec,
Stajnia przy gospodzie
Giszowiec,
Budynek szkolny 1
Giszowiec,
Budynek szkolny 3
Giszowiec,
Kompostownia
Giszowiec,
Robotniczy dom mieszkalny dla trzech rodzin