Stare projekty budynków

(23)

Giszowiec, Nadleśnictwo
Giszowiec, Robotnicze domy mieszkalne dla 2 rodzin
Giszowiec, Robotnicze domy mieszkalne dla 2 rodzin
Giszowiec, Robotniczy dom mieszkalny dla 2 rodzin
Giszowiec, Robotnicze domy mieszkalne dla 4 rodzin
Giszowiec, Robotnicze domy mieszkalne dla 4 rodzin
Giszowiec, Jadłodajnia, obecnie Restauracja pod Kasztanami
Giszowiec, Jadłodajnia, obecnie Restauracja pod Kasztanami
Giszowiec, Robotniczy dom mieszkalny dla 2 rodzin
Giszowiec, Urzędniczy dom mieszkalny
Giszowiec, Dom nauczyciela
Giszowiec, Dom lekarza
Giszowiec,
Giszowiec, Robotnicze domy mieszkalne dla 2 rodzin
Giszowiec,
Giszowiec,
Giszowiec, Robotnicze domy mieszkalne dla 2 rodzin
Giszowiec, Robotnicze domy mieszkalne dla 2 rodzin
Giszowiec, Robotniczy dom mieszkalny dla 2 rodzin
Giszowiec, Robotniczy dom mieszkalny dla 2 rodzin
Giszowiec, Robotnicze domy mieszkalne dla 2 rodzin
Giszowiec, Robotnicze domy mieszkalne dla 2 rodzin
Giszowiec, Gospoda