Giszowieccy sportowcy

Rudolf März (1901-1944)

Inżynier górnictwa węglowego, skoczek do wody, reprezentant Polski. Urodził się 17 kwietnia 1907 roku w Wielkich Hajdukach. (...) Pochodził z rodziny niemieckiej, dlatego też jako sportowiec pierwsze kroki w działalności zawodniczej skierował do specjalizującego się w pływaniu, niemieckiego klubu sportowego „Erster Schwimmverein” w Katowicach. Jego członkiem został w 1923 r. Pod opieką ówczesnego mistrza Polski Waltera Süßmanna został skoczkiem do wody, dyscypliny wówczas uprawianej w województwie śląskim przez niewielu członków pływackich klubów sportowych. Można więc zaliczyć Rudolfa Märza do pionierów przecierających szlaki dla tej dyscypliny sportu. W barwach katowickiego klubu zdobył swój pierwszy tytuł mistrza Polski. W 1926 roku zwyciężył w konkursie skoków z trampoliny.

Najprawdopodobniej antypolska postawa działaczy tego klubu, finansowanego przez Volksbund für Polnisch Oberschlesien, sprzeczna z przekonaniami Märza o integracyjnym znaczeniu sportu, zaczęła go zrażać do klubu. Toteż po ukończeniu w 1927 r. Państwowej Szkoły Górniczej w Tarnowskich Górach, w której był słuchaczem i reprezentował istniejący przy tej placówce klub sportowy w zawodach pływackich na równych dystansach, w 1928 r. przeszedł do istniejącego w Giszowcu Towarzystwa Pływackiego „23” Giszowiec-Nikiszowiec. W koncernie „Giesche” został w 1928 r. zatrudniony na stanowisku sztygara. Tu związał się z Towarzystwem Polskich Inżynierów i Techników, działającym przy poparciu amerykańskich właścicieli koncernu na polu polonizacji i opiekującym się od 1926 r. Towarzystwem Pływackim „23” Giszowiec-Nikiszowiec. Pod koniec lat 30. XX w. März został członkiem zarządu tego stowarzyszenia (pełniąc m. in. funkcję skarbnika).

Oprócz działalności organizacyjnej w kole, März kontynuował działalność zawodniczą. W skokach do wody był klasą dla siebie. Do wybuchu II wojny światowej był w tej specjalności niepokonanym na terenie II Rzeczpospolitej. W latach 1926-39 zdobył łącznie 22 tytuły mistrza Polski. (...) W latach 1927-38 März wystąpił ośmiokrotnie w barwach narodowych. W 1927, 1929 i 1931 r. uczestniczył w Mistrzostwach Europy.

W okresie okupacji hitlerowskiej nadal sprzyjał Polakom z terenu gminy Janów, wielu z nich uchronił przed aresztowaniem i wywozem do obozów koncentracyjnych. Działalność ta nie uszła uwadze hitlerowskiemu zarządowi kopalni Giesche, który najprawdopodobniej karnie w 1943 r. przeniósł go do kopani w Zagłębiu Wałbrzyskim. Tam uległ śmiertelnemu wypadkowi w 1944 r.


Na podstawie artykułu Antoniego Steuera, Kronika Katowicka, Gazeta Wyborcza, grudzień 2006