Ciekawostki

Zbiór map z 1882 roku

Spółka Georg von Giesche's Erben wydała w 1882 roku zbiór map z zaznaczonymi terenami będącymi własnością spółki

Zbiór map
Oprawiony w skórę zbiór map z 1882 rokuFragment mapy z centrum Katowic. Uwagę zwracają duże zbiorniki wodne koło Huty Marta i na Załężu


Fragment mapy z legendą oraz terenami obejmującymi kompleks wydobywczy Giesche