drukuj

Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy im. Dr Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej

ul.Gościnna 8
40-487 Katowice-Giszowiec
tel(032)-256 07 26
e-mail: orew@orew.katowice.pl

OREW - Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy zapewnia kompleksową opiekę dzieciom i młodzieży od 3 do 25 roku życia w zakresie medycznym, rehabilitacyjnym, edukacyjnym i terapeutycznym. Jest placówką dziennego pobytu.
Realizuje również indywidualne programy nauczania dla dzieci ze szkół i przedszkoli, obejmujące terapię pedagogiczną, rehabilitacyjną, logopedię i konsultacje z psychologiem. Powstały również Warsztaty Terapii Zajęciowej dla dorosłych przy ulicy Wojciecha 36. Warsztaty te stanowią naturalną kontynuację pracy Ośrodka.
Punkt Wczesnej Interwencji prowadzony jest dla dzieci w wieku od 0 do 7-go roku życia z zagrożeniem lub diagnozą zaburzeń rozwoju psychomotorycznego.
Punkt realizuje cele wszechstronnej pomocy dziecku i jego rodzinie poprzez ścisłą współpracę zespołu specjalistów: lekarzy, psychologów, logopedów, rehabilitantów i terapeutów.

http://www.orew.katowice.pl/
Strona Ośrodka

Ośrodek Rehabilitacyjny
Ośrodek im.Dr Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej przy ul. Gościnnej w Giszowcu.

Giszowiec.info - logo
valid html4.01 valid css © 2005-2015 P. Grzywocz
statystyka